Üye Girişi

Kullanıcı adı :
Şifre :
Yeni Üyelik Şifre Hatırlatma

Müşteri Hizmetleri

Sözleşmeler
Ön Bilgilendirme
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleş.
Güvenli E-Ticaret
3-D Secure Nedir?
SSL Nedir?
Sıkça Sorulan Sorular
Üyelik ve Satın Alma
Üyelik ve Avantajları
Sepet İşlemleri
Teslimat/Fatura Bilgisi
Sıkça Sorulan Sorular
Satış Sonrası
Sipariş Takibi
İade Koşulları
Arıza İşlemleri
   


www.netfotomarket.com Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLESMENIN TARAFLARI
SATICI : NFS Fotoğrafçılık, Bilişim Teknolojileri, Reklam Hizmetleri, Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti
Evka-2 Çiğli / İzmir - Yamanlar V.D. 6310462101
Telefon: +90 (232) 370 70 75 Faks: +90 (232) 370 70 75
Web Adresi: www.netfotomarket.com E-posta : [email protected]

ALICI:
Adı Soyadı / Ünvanı :
Adresi :
Vergi Da.-No / TC Kimlik no:
Telefon:
E-posta:

MADDE 2- SÖZLESMENIN KONUSU: Is bu sözleşmenin konusu; ALICInin, SATICIya ait www.netfotomarket.com web sitesinden elektronik ortamda veya 0 (232) 3707075 nolu telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.netfotomarket.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLESME TARIHI: SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu iki nüsha sözleşme ALICI tarafından 20.02.2010 09:00:00 tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası ALICInın mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4- MAL/HIZMETiN TESLIMI, SÖZLESMENIN IFA YERI VE TESLIM SEKLI: Mal/hizmet, ALICInin teslimini talep etmiş olduğu ............... adresinde ................'a teslim edilecektir.

MADDE 5- TESLIMAT MASRAFLARI VE IFASI: Teslimat masrafları ALICIya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICIya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICInın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilmiş sayılır. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICIya aittir. Cayma hakki kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun mal/hizmet bedelini SATICIya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde SATICIya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICIya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kisi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) iş günü içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde iade alir. Hakli gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) iş günü içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICIya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLESMEYE KONU MAL/HIZMETIN ÖZELLIKLERI: Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.netfotomarket.com adli web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9- MAL/HIZMETIN PESIN FIYATI: Mal/hizmetin peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10- VADELI FIYAT: Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11- FAIZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30'dan fazla olamaz. ALICI çalıştığı bankaya karşi 13.md. hükmünce sorumludur.

MADDE 12- PESINAT TUTARI: Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13- ÖDEME PLANI: ALICInin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI: ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkini kullanabilir. Cayma hakkinin kullanılması için ayni süre içinde SATICIya faks, e-posta veya 0(232) 3707075 ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve is bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.netfotomarket.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 3 (üç) gün içinde mal/hizmet iade alınır, 10 (on) iş günü içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HIZMETLER: Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b), ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkinin kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

MADDE 16- TEMERRÜD HALI VE HUKUKI SONUÇLARI: ALICI, kredi karti ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICInın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17- YETKILI MAHKEME: Is bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri  tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI: NFS Fotoğrafçılık, Bilişim Teknolojileri, Reklam Hizmetleri, Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI:
Adi Soyadı :
Tarih :